Dagboken 1904- 2012 Författad av Tonårstjejen
Utgiven 2012

År 2012 gav Ropa (Lovisa Henoch, Daniela Auerbach och Mikaela Krestesen) ut boken "Dagboken 1904- 2012 Författad av Tonårstjejen". Boken var en del av ett större konstnärligt projekt som hette Call Out- Fler kvinnliga förebilder. Projektet pågick från år 2010- 2012 och bestod av ett insamlande av dagbokssidor skrivna av tonårstjejer 13- 19 år i Sverige under en hundraårig period. Vi ville ge henne en plats att presentera sig själv på egna villkor. Inom ramen för insamlandet besökte vi skolor, äldreboenden och arkiv. Vi arrangerade öppna scener och utförde konstnärliga aktioner. Alla sidor finns bevarade i ett arkiv- Tonårstjejens arkiv. En del av sidorna finns med i boken som bands för hand av bokbindaren Allan Söderman. Boken mottog pris från Svensk Bokkonst för sin grafiska form som Lovisa Hneoch gjorde. Boken gavs ut i 100 exemplar av Ropa.